پینگ بالای مبین نت

از امروز صبح پینگ بالای مبین نت حسابی کلافه کرده است.