اقدام جالب بانک پاسارگاد

23 فروردین 1399

بانک پاسارگاد تاریخ انقضای تمامی کارت ها را تا اخر سال تمدید کرد

بانکداری غیر اینترنتی

با ورود ویروس کرونا و شرایط قرنطینه بالاخره معنی واقعا بانکداری اینترنتی را هم فهمیدیم

من سایت های زیادی ساختم ولی...

ترجمه تخصصی و سیارک در بین ده ها سایتی که طراحی کردم بیشترین بازدهی را داشتند