پینگ بالای مبین نت

از امروز صبح پینگ بالای مبین نت حسابی کلافه کرده است.

کاهش پینگ در Apex Legends

5 فروردین 1399

آموزش کاهش پینگ در Apex Legends برای کنسول PS4 و کامپیوتر