ویندوز Core نصب نکنید

7 فروردین 1399

اگر به فکر آسایش خود هستید به هیچ وجه ویندوز Core نصب نکنید