باگ omnisharp بالاخره این لپ تاپ را میسوزاند

11 فروردین 1399

باگی که چند نسخه آخر omnisharp وجود دارد باعث درگیر شدن CPU برای مدت زیاد می شود