description_not_found canonical_not_found

برنامه نویسی

برنامه نویسی Visual Studio Code با Linux

یکی از جالب ترین تجریبات برنامه نویسی سی شارپ با VSCODE روی Linux است

باگ omnisharp بالاخره این لپ تاپ را میسوزاند

باگی که چند نسخه آخر omnisharp وجود دارد باعث درگیر شدن CPU برای مدت زیاد می شود